Sento i oblido, veig i recordo, faig i entenc. (Proverbi xinès)

dimarts, 5 de desembre de 2017

Educar per transformar: estudis agraris que inclouen el cooperativisme, el treball per projectes i la participació activa de l'alumnat

El passat 27 de novembre l'associació i l'institut El Til·ler va acollir una experiència hortolana de l'institut Giola de Llinars que ens va semblar molt interessant. L'enunciat de l'activitat era:
"Educar per transformar: estudis agraris que inclouen el cooperativisme, el treball per projectes i la participació activa de l'alumnat"
"En aquesta xerrada coneixerem el cas del cicle formatiu de grau mitjà Producció Agropecuària del Institut Giola (Llinars del Vallès). Es tracta d'un cas molt particular on, amb la intenció de donar un enfocament agroecològic, han aconseguit tractar de forma transversal tots els continguts del cicle formatiu i posar en pràctica vàries metodologies de treball, entre elles la Sociocràcia (aconsegueix la participació real, activa i igualitària de l'alumnat en l'organització i la presa de decisions del cicle agrari, així com en el seu propi procés d'aprenentatge). Ens ho explicaran tot i farem un taller pràctic de sociocràcia."


Punt de partida:
            Criteri de coherència de continguts teòrics i pràctics.
            Transversalitat de coneixements.
            Treball per projectes.
            Aprendre a produir aliments.
            Garantir la participació i implicació de l’alumnat en el projecte.

La sociocràcia com a instrument:
Comporta el treball cooperatiu, la participació i el corresponent exercici de valors i actituds.
L’assemblea com a motor: Es tracta de promoure la reflexió, el debat i la presa de decisions més enllà del còmput «democràtic» per majories, encara que siguin qualificades. La sociocràcia requereix:
            1. La plena informació de tots els participants en l’assemblea sobre l’assumpte tractat.
            2. La participació- aportació de tots i cadascun dels assistents.
            3. La reformulació de les decisions, fins que aquestes siguin plenament consensuades.
A partir de l’acordat en assemblea , el grup d’alumnes funciona de manera cooperativa en la presa de decisions treballant en xarxa els diversos continguts del currículum.

Enfocament agroecològic:
            Meitat teòric (matins) i meitat pràctic (tardes).
            Programacions adaptades al projecte.
            Organització del treball cooperatiu (5 blocs) que cal coordinar i a partir dels quals
            s’organitzen les pràctiques:
                        Qualitat I+D
                        Comercialització
                       Manteniment
                       Producció
                       Economia
            Tots han de passar per tots els blocs i entendre de tot.
            Poden canviar de grup a partir de l’assemblea.
            S’estableixen uns coordinadors de grup.
            Tothom té algun càrrec. 

Finalment, vàrem fer una sessió pràctica de sociocràcia.

El projecte presentat, que ja ha rodat quatre cursos, va entusiasmar els assistents per la seva potencialitat en comprometre l’alumnat en el propi procés d’aprenentatge.

Tot això, però, és el resultat de la fermesa i el coratge d’un equip docent decidit a reformular creativament models educatius i anar més enllà de certes constriccions administratives en matèria educativa.

L'activitat ha estat subvencionada per l'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès

LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS: UN RECURS EDUCATIU ÚTIL I NECESSARI... PER QUÈ?


Els proppassats 26 d’octubre (a Can Ganduxer) i 16 de novembre (a l’escola Guerau de Liost)  vàrem realitzar dues sessions adreçades als docents de la nostra comarca amb el suport de la formadora Mònica Ricart de Bibliomedia i l'ajud econòmic de l'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès.
Fem un resum dels temes tractats.

Eines generals:

En el Blog de Bibliomedia:
-        Efemèrides: (LIJ2018) de la Biblioteca Xavier Benguerel.
-        Punts de llibre: m’agrada la Biblioteca perquè....
-        Portades de Còmic: a partir de la portada desenvolupar la història (Introducció, Plantejament,
      desenllaç...)
Al dep. D’Ensenyament:
-        Projecte Biblioteca: projectes: Pla Anual, diagnosi....
Crides: (Fundació Bofill): anar a Crida oberta, selecció, co-creació.
Dinamitzar la biblioteca:
- Tenir cura del fons bibliotecari:
       -        diversos llibres que llisten els millors llibres per a les biblioteques
      -        Recursos digitals (EP): symbaloo (a primària Rosa Oriol)
      -        A Bibliomedia
      -        Xtec: recursos digitals per a la biblioteca escolar (primària, secundària): revistes, auques,  
             blocs...

 Impuls de la lectura:
     -  Préstec
     -  Itineraris de lectura: es demana el juny a Dep Cultura autors a l’aula. Responen el novembre
     -   Lectura en veu alta
     -  Atrapa llibres”: els alumnes han de llegir 3 llibres i valorar-los de 0 a 5. Per a secundària
        “Protagonista jove”
     -  Municipi lector: compromís de l’ajuntament a partir del projecte de cada escola (aprovat per
       Consell Escolar)
     -  Qüestionari sobre revistes infantils
     -  Equip humà: voluntaris ajuden a la biblioteca
     -  Padrins de lectura: l’alumne més gran fa de tutor a l’alumne més petit (bibliopati)
     -  Lecxic (fundació Bofill): dins o fora de l’horari escolar
     -  Experts: alumnes llegeixen una col·lecció determinada, elaboren una presentació i passen per
       les aules
     -  Si els alumnes no entren a la Biblioteca: via digital (“suro digital”, programa informàtic),
        exposició passadís, book prosing (llibres en prestatges) apunten nom i títol.
     -  Club de lectura: un cop al mes. Gestió de la mestra i la bibliotecària. Lectura comuna i
       presentació autor. Es pot fer amb un berenar, els alumnes exposen els seus propis escrits.
     -  Novetats: presentacions de nous llibres
     -  Poesia i catàstrofes: notícia (acròstic) o busquen al DIEC...Una variant: Poesia i animals
     -  Via cercador: des de una notícia: data i lloc i resum de la notícia. Es pot anar a symbaloo: InfoK
      (Club super 3) o via Kiosko.net: cercar en l’hemeroteca dels diaris
     -  S’ofereix des de l’associació  Harmonia 2.0 la possibilitat de col·laborar amb els centres en el
        programa   Lecxit de suport a la lectura. També, a proposta d'alguns assistents, es va suggerir
       de promoure el  marc de "Municipi lector"  com a una via idònia de potenciació de la lectura
      (vegeu-ne els enllaços annexats)

MUNICIPI LECTOR:
-        http://www.fbofill.cat/videos/que-es-un-municipi-lector?lg=es
-        http://clijcat.cat/municipi/MunicipiLector.php
-        http://www.clijcat.cat/municipi/Municipi.php?recordID=5
-        http://www.ampaelcarme.com/?page_id=104
-        http://www.parets.cat/projectes-de-vila/parets-poble-lector

LECXIT:
-        https://www.youtube.com/watch?v=9IOTLsDd50A&feature=youtu.be
-        http://www.lectura.cat/fes-lecxit


dimecres, 3 de maig de 2017

Missatge de la Sílvia Nabau

En Toni Vila em va posant al corrent de l'ajut i assessorament que oferiu als centres educatius de les Franqueses en els seus respectius horts escolars. Conec a fons el potencial educatiu de comptar amb un hort a l'escola, però també, les dificultats que suposa el seu manteniment a llarg termini. Treballo de mestra en una escola d'infantil i primària de Blanes i porto l'hortet del cicle infantil amb força entrebancs. També sé d'altres experiències d'horts escolars que han funcionat durant un temps però que han acabat abandonats. Com diu la Montse Escutia en el seu llibre L'hort escolar ecològic, "Podem trobar molts exemples d'horts escolars "fracassats", que s'han posat en marxa per l'interès i l'esforç d'un únic professor. Un hort així es converteix en un experiment a gran escala que acostuma a durar uns quants anys fins que, al professor, se li acaba l'empenta o simplement canvia de centre. Aquest paradigma de treball, de manera de fer, ha prevalgut durant força temps als centres. No és una manera dolenta d'actuar, però es tracta d'establir ponts per poder treballar en xarxa."
El que vosaltres oferiu és justament això, una xarxa organitzada de suport a la comunitat educativa de cada centre en particular, garantint la continuïtat dels projectes i fent-los extensius a totes les escoles del municipi. Tant de bo les escoles de Blanes poguéssim comptar amb una organització com la vostra.

Salutacions,
Sílvia Nabau

dimecres, 14 de desembre de 2016

           REFLEXIONS SOBRE EL CONCEPTE DE VOLUNTARIAT

El passat dimarts 13 de desembre, una desena de membres de l’associació HARMONIA 2.0 ens hem reunit  a l’aula 2 del Centre Cultural de Bellavista amb l’objectiu de reflexionar sobre qüestions relatives al voluntariat. 

La sessió, conduïda per Clara Vergés  de FOC (Formació, Orientació i Coaching) ha propiciat l’intercanvi i el debat  sobre els valors i les vivències individuals i col·lectives dels membres d’HARMONIA 2.0 en el context del voluntariat català, la seva tradició i la seva actualitat.

La trobada ens ha fet pensar sobre la tasca de voluntariat.
Hem començat exposant individualment els motius que ens duen a  fer de voluntaris:
- Deute moral vers la societat
- Compartir allò que sabem
- Sentiment d'utilitat, de gaudi i de mantenir relacions
- Ajudar / complementar
- Transmetre coneixements: tot allò que sabem (saviesa)
- Aportació de tasques concretes, petites però útils
- Actuar de revulsiu als llocs (escoles): gent que fa coses gratuïtament i que aporta un model de civisme i solidaritat
- Temporalitat: ús d'un temps de què disposem

La tasca de voluntariat es basa en un compromís:
- Com el demostrem?:
  Tangibles: complir amb tasques concretes / document que ens lliga (contractes) / fent bé la feina.
  Intangibles: sentiment / pertinença / il·lusió.
- En quines situacions es pot acomplir?:
Diferenciar a curt, mitjà i llarg termini
Establir plans de futur:
- En els horts: interessos comuns de les escoles (compartir, col·laboració) / sensibilitzar altres escoles (convidar a venir) / extensió del model de treball a altres municipis.
- En les biblioteques: estudiar altres models (Bibliomèdia...) / promoció de lectura / ajudar a dinamitzar les biblioteques en les escoles: crear xarxa, impulsar iniciatives, col·laborar en actuacions...

Finalment plantegem el "gran objectiu": fer comunitat educativa a Les Franqueses i una eina per a aconseguir-lo: crear un espai comú el 2017.

La sessió s'ha fet amb l'ajut del Patronat de Cultura, Educació i Esports de l'Ajuntament de les Franqueses.
dijous, 24 de novembre de 2016

SESSIÓ SOBRE COMPOSTATGE
El proppassat dimarts, 22 de novembre, a l’escola Joan Sanpera,  vam tenir una sessió tècnica sobre compostatge amb en Josep Saña, membre d’una enginyeria mediambiental (annexem PPT).La compostadora sol ser un espai marginal dels horts on s’hi aboquen les restes orgàniques perquè es regenerin en humus. En els nostres horts escolars, però, ja no ho són tant de marginals i prenen tot el sentit educatiu del reciclatge.
Es tracta d’un espai viu i del qual cal tenir-ne cura: Com podem fer una compostadora eficient? On l’hem de situar? Quins materials composten millor? Què cal fer per optimitzar-ne el procés? ...
El ponent va insistir  en els requeriments de viabilitat; tant pel que fa al volum necessari per fer una bona compostació; com respoecte de la regulació de  la humitat i de la temperatura.
De tota manera, igualment com els horts, la utilitat de la compostadora escolar no es pot considerar estrictament  sota criteris d’eficiència i productivitat; són, sobretot, espais educatius de sensibilització i d’observació i esdevenen una  magnífica  oportunitat d’experimentació i de foment de la responsabilitat mediambiental. I amb temps i una mica de cura, podem obtenir un bon compost de la matèria orgànica generada al centre: fulles dels arbres, restes de menjar de l’esbarjo o  de la cuina que podrem retornar a l’hort tot tancant, així, el cicle biològic.
Per als centres de secundària, en què els continguts poden ser més específics. S’hi van proposar recursos per fer cambres de compostatge més sofisticades i de millor rendiment. 


diumenge, 17 de juliol de 2016

L'Ajuntament reconeix la feina de l'associació Harmonia 2.0

El dijous 15 de juliol de 2016 l'Ajuntament ens va convocar a can Ganduxer per agrair-nos la tasca feta durant el curs que ara acaba.
http://votv.xiptv.cat/les-franqueses-del-valles/capitol/l-ajuntament-reconeix-la-feina-de-l-associacio-harmonia-2-0#dilluns, 30 de maig de 2016

El dilluns 23 de maig vàrem fer el recorregut pels horts escolars de les Franqueses
Voluntaris, mestres, alumnes, representants de l'ajuntament i Joan Manel Riera de l’Escola de Natura del Corredor visitarem els horts del Lauro, Guerau de Liost, Joan Sanpera, Camis i el Til·ler.
Creiem que es va reeixir en conèixer diferents maneres de gestionar l’espai de què es disposa: reg, compostadors, eines, període de vacances..., en poder contrastar les diferents maneres de distribuir les responsabilitats de l’hort entre l’alumnat: rotacions, càrrecs, així com compartir les iniciatives i els recursos educatius que genera aquesta activitat., i, finalment,  valorar l’impacte de l’activitat en el marc del Projecte Educatiu de cada Centre.


Aquí teniu l'enllaç de la notícia publicada al butlletí setmanal de l'ajuntament:
http://www.lesfranqueses.cat/actualitat/noticies/2016/05/24/harmonia-2-0-connecta-els-horts-escolars